Főoldal Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

noi-adm

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 

1. A webhelyüzemeltetője

A https://www.noiszalon.hu/ internet címen elérhető webhelyet

Várkonyi Zsuzsanna

(a továbbiakban: Szolgáltató) magánszemélyként üzemelteti.

2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1.  E-mail-ben:
E-mail cím: noiszalon@noiszalon.hu

Üzenet: a webhelyen található elérhetőség menüpontra kattintással elérhető üzenetküldési lehetőség.
Az ilyen úton érkező e-mail-ekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására,

Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e felhasználási feltételek keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel a

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényre,
– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényre,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre.

3.2.  Jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: felhasználási feltételek) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3.  A jelen felhasználási feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

4. Felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1.  Jelen felhasználási feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra és ott közzétett tartalmakra, a webhely felhasználására vonatkoznak.

4.2.  A webhely üzemeltetője a fent azonosított Szolgáltató.

4.3.  A Felhasználó a webhely weboldalait meglátogató természetes személy, aki a webhely használatával az itt megfogalmazott felhasználási feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.4.  A felhasználási feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

5. Tartalomszolgáltatás

5.1.  Szolgáltató célja szöveges és képi tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából, az e tevékenységekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

5.2.  Szolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik a webhelyen nyújtott szolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a webhelyen elérhető tartalmak kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a webhelyen elérhető tartalmak tekintetében.

5.3.  A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a kiskorúak erkölcsi fejlődésére esetlegesen károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen.

5.4.  Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben mint szubjektív újságírói munkát, és nem mint szakértői véleményt kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

5.5.  Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására.

6. Információk és tartalmak felhasználása

6.1.  A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak.

6.2.  Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek/videók kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak és semmilyen körülmények között nem helyettesítik a szakemberrel történő előzetes konzultációt, szakvéleményt. Különösen igaz ez az egészségügyi témakörben megjelent

cikkekre/videókra, melyek nem helyettesítik a szakorvossal történő előzetes konzultációt, illetve az orvosi szakvéleményt.

6.3.  A webhelyen közzétett tartalmak, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

6.4.  A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a Felhasználó kötelessége és felelőssége.

6.5.  A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltatótól eltérő, külső szerző által létrehozott tartalom tekintetében a szerző előzetes írásbeli engedélye és szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.

6.6.  A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

6.7.  Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

6.8.  Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyről származó információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

6.9.  A https://www.noiszalon.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

7. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

7.1.  A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése

A webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. A hozzászólási lehetőségek a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt értendőkjelen fejezet alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a webhelyen működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk és egyéb kép, hang, mozgókép tartalmak (a továbbiakban együtt: bejegyzések) továbbítására és cseréjére lehetőséget biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a webhely látogatói számára az eszmecserét és tájékoztatást. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a fórumban közzétett hozzászólások és bejegyzések tartalmáért.

A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. Az webhely fórumai moderáltak. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

7.2.  Általános rendelkezések, adatvédelem

Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó vagy annak nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.

Felhasználó a bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos,nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételek elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó nickneve is beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

7.3.  A fórumok felhasználói

Bárki, aki Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást eszközöl a webhelyen, vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz közzé, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat és feltételeket.

Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

7.4.  Moderáció

Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen megvizsgálja és jóváhagyja a közzététel előtt.

Szolgáltató összes fóruma moderált. A moderátorok feladata, hogy biztosítsák a kulturált információcsere lehetőségét.

Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról tájékoztatják a felhasználókat.

Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A fórumon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre törlik. Ilyen bejegyzések lehetnek, amelyek: – akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát, illetve amelyek – tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.

A moderátorok az egyes bejegyzéseket utólag nem szerkesztik, illetve részlegesen sem törlik; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:

– Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti. – Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.

– Egyes Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések. – A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t a noiszalon@noiszalon.hu címre.

– Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató

ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.
– A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések.

– Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl. informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.

– Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
– A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit. – Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet) kommentár nélküli bemásolása. – Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.

– Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását. – Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

– Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

Letiltás. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév (nicknév: Felhasználó által hozzászólása közléséhez megadott név) használata esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

7.5. Közzététel

A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és bejegyzések a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a hozzászólásának törlését.

Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában tesz közzé.

Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető bejegyzés, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha

egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

7.6.  Szellemi tulajdon

Más hozzászólásában megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

7.7.  Áthelyezés

A moderátorok azt a bejegyzést, melyet véleményük szerint nem a megfelelő tartalomhoz írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő tartalomhoz. Ennek eldöntését gondos mérlegelés előzi meg a moderátorok részéről.

7.8.  Felelősség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

7.9.  A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen és a fórumon megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést a noiszalon@noiszalon.hu címre.

8. Felelősség kizárása

8.1.  Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

8.2.  Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.

8.3.  A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságtól, így a megjelenített képek és a termékek megvásárlásakor, illetve a szolgáltatás igénybevételekor tapasztaltak között eltérések mutatkozhatnak, melyekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.4.  A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

8.5.  A webhelyen közétett tartalmakban megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a képi illusztrációk valóságtól való eltéréséért, ugyanakkor minden ilyen, a valóságtól eltérő módon, illusztrációként megjelenített kép esetén a kép alatt megjelenített szöveg útján jelzi a kép ilyen minőségét. Ezentúl szolgáltató az illusztrációként megjelenített képeket minden esetben úgy választja meg, hogy azok az objektív tájékoztatásra alkalmasak legyenek, és az általuk illusztrált tartalmakra tekintettel ne legyenek félrevezetők.

8.6.  A webhelyen megtalálható reklámok tekintetében Szolgáltató a reklám közzétevőjeként felel a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvényi kötelezettségek megtartásáért. Ugyanakkor a reklámozott szolgáltatás és annak szolgáltatója, reklámozott termék és annak forgalmazója vonatkozásában a szolgáltatás vagy termék minőségéért, a szolgáltató/forgalmazó magatartásáért, nyilatkozataiért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

8.7.  Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben mint szubjektív újságírói munkát, és nem mint szakértői véleményt kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

8.8.  Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására, az ebből eredő esetleges következményekért nem felelős.

8.9.  A webhelyen található külső hivatkozások (a https://www.noiszalon.hu/ internetcímtől eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

9. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webhelyet böngésző Felhasználók tekintetében fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen felhasználási feltételekben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

19. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

20. Felhasználásifeltételekmódosítása

20.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

20.2. A felhasználási feltételek a webhelyen mindenkor elérhető aktuális tartalommal hatályos.

21. Irányadó jogszabályok

21.1. Jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény,
– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény,
– és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.

22. Észrevétel, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

22.1. Észrevétel

Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására vonatkozó észrevételével elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségen:

Várkonyi Zsuzsanna
E-mail cím: noiszalon@noiszalon.hu

22.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet és jogérvényesítés

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a GDPR rendelet alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

23. Együttműködés hatóságokkal, jogérvényesítésben közreműködés

23.1.  Szolgáltató az eljáró hatóságok jogszerű megkeresésére minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához, a károk enyhítéséhez és jogsértő állapot megszüntetéséhez.

23.2.  Szolgáltató a honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés miatt szükségessé váló jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és a megfelelő esetekben lefolytatja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást. Bűncselekmény gyanúja esetén Szolgáltató feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

Várkonyi Zsuzsanna