Főoldal Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Női Szalon

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Felhasználási feltételek

 1. A webhely üzemeltetője

https://www.noiszalon.hu/ internet címen elérhető webhelyet

Várkonyi Zsuzsanna

 Postacím: 2051 Biatorbágy, Zsák utca 2.

Telefonszám: +36 30 408 4602
E-mail cím: noiszalon@noiszalon.hu

 (a továbbiakban: Szolgáltató) magánszemélyként üzemelteti.

 1. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1.         Telefonon:

Telefonszám: +36 30 408 4602 – a hívás nem emelt díjas!

Elérhető munkanapokon 09.00 órától 17.00 óráig.

Az ügyfélszolgálat szünetel: hétvégén és munkaszüneti napokon.

2.2.         E-mail-ben:

E-mail cím: noiszalon@noiszalon.hu

Üzenet: a webhelyen található „Elérhetőség” menüpontra kattintással elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 1. A magyar jog kikötése

3.1.         A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel a

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényre,

– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényre,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre és

– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre.

3.2.         Jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: felhasználási feltételek) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3.         A jelen felhasználási feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 1. Felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1.         Jelen felhasználási feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra és ott közzétett tartalmakra, a webhely felhasználására vonatkoznak.

4.2.         A webhely üzemeltetője a fent azonosított Szolgáltató.

4.3.         A Felhasználó lehet minden jogképes természetes személy, ideértve a külföldi természetes személyeket is, aki a webhelyet böngészi. A webhely böngészésével Felhasználó a jelen felhasználási feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.4.         A felhasználási feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 1. Tartalomszolgáltatás

5.1.         Szolgáltató célja szöveges és képi tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából, az e tevékenységekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

5.2.         Szolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik a webhelyen nyújtott szolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a webhelyen elérhető tartalmak kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a webhelyen elérhető tartalmak tekintetében.

5.3.         A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a kiskorúak erkölcsi fejlődésére esetlegesen károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen.

5.4.         Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben mint szubjektív újságírói munkát, és nem mint szakértői véleményt kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

5.5.         Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására.

 1. Információk és tartalmak felhasználása

6.1.         A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak.

6.2.         Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek/videók kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak és semmilyen körülmények között nem helyettesítik a szakemberrel történő előzetes konzultációt, szakvéleményt. Különösen igaz ez az egészségügyi témakörben megjelent cikkekre/videókra, melyek nem helyettesítik a szakorvossal történő előzetes konzultációt, illetve az orvosi szakvéleményt.

6.3.         A webhelyen közzétett tartalmak, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

6.4.         A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a Felhasználó kötelessége és felelőssége.

6.5.         A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltatótól eltérő, külső szerző által létrehozott tartalom tekintetében a szerző előzetes írásbeli engedélye és szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.

6.6.         A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

6.7.         Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

6.8.         Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyről származó információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

6.9.         A https://www.noiszalon.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

 1. Felelősség kizárása

7.1.         Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

7.2.         Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.

7.3.         A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságtól, így a megjelenített képek és a termékek megvásárlásakor, illetve a szolgáltatás igénybevételekor tapasztaltak között eltérések mutatkozhatnak, melyekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.4.         A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

7.5.         A webhelyen közétett tartalmakban megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a képi illusztrációk valóságtól való eltéréséért, ugyanakkor minden ilyen, a valóságtól eltérő módon, illusztrációként megjelenített kép esetén a kép alatt megjelenített szöveg útján jelzi a kép ilyen minőségét. Ezen felül szolgáltató az illusztrációként megjelenített képeket minden esetben úgy választja meg, hogy azok az objektív tájékoztatásra alkalmasak legyenek, és az általuk illusztrált tartalmakra tekintettel ne legyenek félrevezetők.

7.6.         A webhelyen megtalálható reklámok tekintetében Szolgáltató a reklám közzétevőjeként felel a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvényi kötelezettségek megtartásáért. Ugyanakkor a reklámozott szolgáltatás és annak szolgáltatója, reklámozott termék és annak forgalmazója vonatkozásában a szolgáltatás vagy termék minőségéért, a szolgáltató/forgalmazó magatartásáért, nyilatkozataiért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

7.7.         Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben mint szubjektív újságírói munkát, és nem mint szakértői véleményt kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

7.8.         Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására, az ebből eredő esetleges következményekért nem felelős.

7.9.         A webhelyen található külső hivatkozások (a https://www.noiszalon.hu/ internetcímtől eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 1.  Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webhelyen böngésző Felhasználók tekintetében fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen felhasználási feltételekben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 1.  Felhasználási feltételek módosítása

10.1.     Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

10.2.     A felhasználási feltételek a webhelyen mindenkor elérhető aktuális tartalommal hatályos.

 1. Irányadó jogszabályok

11.1.     Jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény,

– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és

– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

 1. Észrevétel, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

12.1.    Észrevétel

Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására vonatkozó észrevételével levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Várkonyi Zsuzsanna

Postacím: 2051 Biatorbágy, Zsák utca 2.

Telefonszám: +36 30 408 4602
E-mail cím: noiszalon@noiszalon.hu

12.2.    Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet és jogérvényesítés

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 1. Együttműködés hatóságokkal, jogérvényesítésben közreműködés

13.1.     Szolgáltató az eljáró hatóságok jogszerű megkeresésére minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához, a károk enyhítéséhez és jogsértő állapot megszüntetéséhez.

13.2.     Szolgáltató a honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés miatt szükségessé váló jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és a megfelelő esetekben lefolytatja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást. Bűncselekmény gyanúja esetén Szolgáltató feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

 1. július 25. Várkonyi Zsuzsanna